Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 3 października 2017 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (MFF) w wysokości 7 mln złotych. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą ponad 8,3 mln złotych. W ramach zawartej umowy PFP oferuje niskooprocentowane pożyczki dla bezrobotnych chcących założyć własny biznes bez żadnych innych opłat i prowizji.

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • Kwota pożyczki do 70 000 zł 
  • Okres spłaty do 84 miesięcy
  • Okres karencji do 12 miesięcy
  • Grupa docelowa: osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz bierne zawodowo powyżej 29 roku życia
  • Oprocentowanie: 0,175 %
  • Brak innych opłat i prowizji
  • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowych poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP
Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Zapraszamy do złożenia wniosku w Oddziale Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Nasi pracownicy postarają się również odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Łodzi

Piotrkowska 262-264, pokój 205, 90-361 Łódź, tel. 42 634 93 66

Dorota Sumińska tel. 784 682 547,  Tomasz Kupski tel. 795 453 299, Grzegorz Sęklewski tel. 784 918 058.

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 44, fax 91 312 92 02

wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych