Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Narodowy  Spis  Powszechny  Ludności  i  Mieszkań (NSP  2011)  

zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 2400. Spis realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń wykonawczych i aktów unijnych.

  

W  dniach  od  1  do  17  marca  2011  r.  w  ramach  prac  przygotowawczych  zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego jak również wywiadów spisowych w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis  dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Natomiast wywiady w terenie rachmistrzowie będą przeprowadzać od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

    

W trakcie  spisu  rachmistrzowie  udadzą  się  do  osób,  które  nie  skorzystały  z możliwości przekazania danych w drodze samospisu internetowego. Już od pierwszego dnia trwania spisu tj. od 1 kwietnia  2011  r.  formularze  elektroniczne  przeznaczone  do  samopisu  internetowego  zostaną udostępnione  na  stronach   www.stat.gov.pl  i   www.spis.gov.pl.  Samospis  internetowy  trwa  do 16 czerwca 2011 r. To jest naprawdę proste !