Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie Powiatu Łowickiego realizowane jest zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz adresy jednostek prowadzących dostępne są w załączniku: