Obraz pokazuje punkt na mapie Polski wskazujący położenie Gminy Kocierzew PołudniowyGmina Kocierzew Południowy położona jest w północno-wschodniej części województwa łódzkiego, w powiecie łowickim. Jest jedną z 9-ciu gmin wiejskich powiatu łowickiego. Jej powierzchnia wynosi 9368 ha. Na terenie gminy zamieszkuje 4.396 osoby (stan na dzień 30.09.2017 r.). Zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności, gmina Kocierzew Południowy jest średniej wielkości gminą w grupie gmin ziemskich powiatu łowickiego.

Od zachodu graniczy z gminą Chąśno. Od południa sąsiaduje z gminami Łowicz i Nieborów, a od północy z Kiernozią i Iłowem. Od wschodu graniczy z gminami województwa mazowieckiego Rybno i Nowa Sucha.

Gmina położona jest na obszarze mezoregionu Równiny Kutnowskiej, należącej do Niziny Środkowomazowieckej.

W granicach administracyjnych gminy znajduje się 19 sołectw. Są to: Boczki Chełmońskie, Gągolin Południowy, Gągolin Północny, Gągolin Zachodni, Jeziorko, Kocierzew Południowy, Kocierzew Północny, Konstantynów, Lenartów, Lipnice, Łaguszew, Osiek, Ostrowiec, Płaskocin, Różyce, Różyce-Żurawieniec, Sromów, Wejsce i Wicie. Siedziba gminy znajduje się we wsi Kocierzew Południowy.

Obraz przedstawia mapę powiatu łowickiegoNajbliżej położonym ośrodkiem miejskim jest Łowicz, siedziba powiatu (ok. 33 tys. mieszkańców). Inne miasta stosunkowo bliskiego sąsiedztwa to: Skierniewice (ok. 50 tys. mieszkańców) oraz Sochaczew (ok. 35 tys. mieszkańców), oba ośrodki podobnie oddalone (ok. 30 min. dojazd).

Podobnie osiągalne dla mieszkańców gminy Kocierzew Południowy pod względem komunikacyjnym jest położenie zarówno Łodzi, jak i Warszawy – dwu najbliższych, dużych ośrodków miejskich (1-1,5h jazdy samochodem).
Choć przez teren gminy nie przebiega żadna trasa komunikacyjna o znaczeniu regionalnym, to dostępność  komunikacyjna gminy na zewnątrz jest stosunkowo łatwa. Nieopodal gminy przebiegają trasy ruchu kołowego i kolejowego rangi międzyregionalnej, tj. droga krajowa nr 2 relacji Świecko-Terespol (w odległości 700m w najbliższym punkcie), oraz linia kolejowa o znaczeniu państwowym relacji Kunowice – Poznań – Warszawa – Terespol (najbliższe stacje kolejowe w Łowiczu i w Bednarach).