Obwieszczenie w sprawie zarejestrowanych kandydatów

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 42 w Kocierzewie Południowym

z dnia 14 marca 2011 r.

   

Na podstawie art. 27, ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 15 Uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych podaje się do wiadomości członków izby rolniczej, że w wyborach do Rady Powiatowej  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2011r. w (jednomandatowym lub dwumandatowym) okręgu wyborczym obejmującym obszar gminy Kocierzew Południowy zarejestrowani zostali następujący kandydaci:

   

 1.    Imię (imiona) i Nazwisko: Barbara Henryka Kołodziejczyk 

Wiek: 47

Wykształcenie: średnie

Zawód: rolnik

Miejsce zamieszkania: Kocierzew Południowy 73

 

2.    Imię (imiona) i Nazwisko: Julian Adam Nowak

Wiek: 68

Wykształcenie: średnie rolnicze

Zawód: rolnik

Miejsce zamieszkania: Boczki 11

 

3.    Imię (imiona) i Nazwisko: Janusz Staniszewski

Wiek: 51

Wykształcenie: technik rolnik

Zawód: rolnik

Miejsce zamieszkania: Różyce Żurawieniec 46

Przewodniczący Komisji Okręgowej

/-/ Pawlina Bogdan