Organizacja imprezy integracyjno – aktywizacyjnej ”Dzień Matki”

gniazdo

Projekt pt.: Organizacja imprezy integracyjno – aktywizacyjnej ”Dzień Matki
Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy poprzez organizację spotkania integracyjno – aktywizacyjnego „Dzień Matki” jako narzędzia pobudzającego lokalną tożsamość, przynależność kulturalną i społeczną.

W ramach projektu zostanie zorganizowane spotkanie „Dzień Matki”.

Termin planowanego spotkania: 24 maja 2014 roku
Przewidywany czas spotkania: 12.00 – 21.00

Planowany przebieg spotkania:
12.00-13.00 Msza Święta w kościele pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Kocierzewie
13.00-13.15 Przejście do sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocierzewie Południowym
13.15-13.30 Przywitanie przybyłych gości i przemówienia
13.30-14.00 Wręczenie upominków dla Matek oraz wyróżnienia “Serce Matki”
14.00-15.00 Występ zespołu folklorystycznego
14.00-21.00 Poczęstunek dla wszystkich przybyłych mieszkańców wsi
15.00-21.00 Wspólna zabawa przy dźwiękach muzyki

Efektem rzeczowym operacji będzie również: występ zespołu folklorystycznego z terenu Gminy Kocierzew Południowy „Kocierzewiacy” oraz dwa odznaczenia dla matek.
W trakcie spotkania oprawę muzyczną na imprezie zapewni zespół Divers. Zapewni on również nagłośnienie podczas części oficjalnej oraz będzie umilał czas uczestnikom podczas rozrywkowej części spotkania.

Biuro projektu:
Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

Więcej informacji:
Tel. (46) 838 48 25, (46) 839 40 56