Projekt realizowany przez OSP Wicie

gniazdo

Projekt pt. Dostosowanie sali wiejskiej i obchody 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu
Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rodzaj operacji: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Realizowana operacja będzie polegała na doposażeniu sali wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu oraz obchody 85-lecia OSP w Wiciu.

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Wicie poprzez przystosowanie sali spotkań i organizacja 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu jako formy aktywizacji i integracji mieszkańców. Powyższe założenia zostaną zrealizowane poprzez organizację 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu, zaangażowanie zespołu ludowego oraz wydanie folderu.

W ramach projektu zostanie zakupione 17 sztuk żyrandoli oraz zostanie zorganizowane uroczyste otwarcie świetlicy. Zakupione oświetlenie będzie wykorzystywane podczas licznych spotkań zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, wyborów sołtysa, spotkań integracyjnych dzieci i młodzieży oraz innych spotkań tematycznych.

W celu promocji obiektu zostanie wydany folder.

Biuro projektu:
Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

Więcej informacji:
Tel. (46) 838 48 25, Tel. (46) 839 40 56