Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

logotyp Promuje Łódzkie

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 16.06.2017 r. przystąpiła do realizacji projektu:

„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 639 518,63 zł.

Dotacja z RPO WŁ 2014-2020: 432 283,37 zł.

Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 207 235,26 zł

Cel projektu:

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego.

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

Zadanie 1: Roboty budowlano- montażowe, obejmujące:

 • modernizację placu zabaw poprzez dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wymianę nawierzchni boiska szkolnego na poliuretanową na powierzchni 448 m2,
 • dostosowanie 6 szt. okien w świetlicy szkolnej,
 • wymiana posadzek w trzech pomieszczeniach przy sali gimnastycznej wraz z wykonaniem lamperii,
 • doposażenie toalet w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych ,
 • przebudowa klatek schodowych wraz z zamontowaniem systemu oddymiania klatek schodowych, w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej,
 • malowanie ścian w dwóch salach dydaktycznych oraz korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń kuchennych oraz wykonanie lamperii.

Zadanie 2: Wyposażenie obiektu, obejmujące:

 • zakup pomocy dydaktycznych i zestawów doświadczalnych do prowadzenia eksperymentów i zajęć z chemii,
 • zakup pomocy dydaktycznych i zestawów doświadczalnych do prowadzenia eksperymentów i zajęć z fizyki,
 • zakup i montaż kotary na salę gimnastyczną, w celu wystawiania przedstawień szkolnych i innych wydarzeń kulturalnych,
 • zakup 5 szt. ławek korytarzowych,
 • zakup innowacyjnego systemu FM dla niedosłyszących wraz z dwoma odbiornikami R12, umożliwiającego podnoszenie kompetencji uczniom z zaburzeniami słuchowymi,
 • zakup 3 sztuk projektorów z uchwytem i ekranów,
 • nagłośnienie na sali gimnastycznej w celu wystawiania przedstawień szkolnych i i innych wydarzeń kulturalnych, w tym okablowanie i głośniki,
 • utworzenie 25-stanowiskowej pracowni komputerowej oraz zakup i wykonanie instalacji sieci internetowej w całym budynku szkoły oraz podłączenie do niej wszystkich urządzeń multimedialnych znajdujących się na wyposażeniu szkoły i wykorzystywanych w procesie edukacyjnym,
 • zakup programu Imagine Logo (Logomocja),
 • zakup profesjonalnego aparatu cyfrowego.

Zadanie 3: Informacja i promocja.

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

Pok. nr 2

Więcej informacji:

Tel. (46) 839 40 56

www.kocierzewpoludniowy.pl

Termin zakończenia realizacji projektu 30.10.2017 r.

 

Projekt „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego