Program edukacji ekologicznej pn. „Kocierzewska atmosfera dech zapiera” – realizowany w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Powiększ obrazLogo Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program edukacji ekologicznej pn. „Kocierzewska atmosfera dech zapiera” – realizowany w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Kocierzewska atmosfera dech zapiera” – realizowany w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym”. Projekt realizowany jest w ramach Konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość Zadania: 29 942,00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 25 000,00 zł. (tj. 83,49% wartości kosztu całkowitego Zadania)

Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 4 942,00 zł

W ramach projektu zaplanowano dla wszystkich grup wiekowych warsztaty prowadzone przez trenerów z Ośrodka Działań Ekologicznych w Łodzi na temat powietrza, źródeł jego zanieczyszczeń oraz sposobów ochrony przed emisją niebezpiecznych pyłów i gazów.  W trakcie realizacji warsztatów i zajęć dydaktycznych zostaną wykorzystane pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu.

W trakcie trwania projektu przeprowadzone będą dla wszystkich dzieci cztery konkursy:

 • Konkurs klasowy “Dzieci nie palą śmieci” polegający na zbiórce surowców wtórnych przez każdą klasę;
 • Konkurs “STOP zanieczyszczeniu powietrza”, w którym każda z klas wykona gazetkę ścienną prezentującą problemy emisji pyłów i zanieczyszczeń powietrza;
 • Rodzinny konkurs “Dbamy o czyste powietrze wokół nas”, w którym dzieci wraz z rodzicami wykonają plakat informacyjny;
 • Mini Olimpiada Sportowa dla uczniów ZSP w Kocierzewie Południowym oraz dzieci z sąsiednich szkół promująca aktywny odpoczynek na świeżym powietrzu oraz utrwalająca nabytą wiedzę pod hasłem “Spalam kalorie – nie odpady”.

Wszystkie konkursy oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, uczniowie z klas I-III, uczniowie z klas IV-VI, uczniowie z klasy VII i gimnazjum.

Dla wszystkich uczniów szkoły zaplanowano wycieczki edukacyjne:

 • Wycieczka do Lasku Miejskiego w Łowiczu dla dzieci z oddziałów przedszkolnych na zajęcia warsztatowe “Opowieści o drzewach”.
 • Wycieczka dzieci przedszkolnych do pasieki w gospodarstwie ekologicznym w Kocierzewie Północnym na spotkanie z pszczelarzem.
 • Wycieczka do Gospodarstwa agroturystycznego „Uroczysko Michałów” w Woli Stępnowskiej dla uczniów z klas “0” i I-III na warsztaty „Las, powietrze i my”.
 • Wycieczka do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie i Fermy Wiatrowej na Górze Kamieńsk dla klas IV-VI na zajęcia dotyczące źródeł energii.
 • Wycieczka do Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska w Łodzi dla młodzieży gimnazjalnej i klasy VII podczas której odwiedzą stację automatycznego pomiaru stanu powietrza.

Podsumowanie działań ekologicznych w ramach projektu „Kocierzewska atmosfera dech zapiera” odbędzie się 1 czerwca:

 • rozstrzygnięcie konkursów
 • wystawa plakatów konkursowych
 • “EKOBIEG PO ZDROWIE pod hasłem “Spalam kalorie – nie odpady” – olimpiada sportowa na wesoło
 • wręczenie nagród w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnej oraz władz gminy.

Więcej informacji na temat programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można znaleźć na stronie internetowej www.zainwestujwekologie.pl .