Program edukacji ekologicznej pn. „Powietrze – zagrożony żywioł” – realizowany w Gimnazjum i oddziałach przedszkolnych w Łaguszewie

Powiększ obrazLogo Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program edukacji ekologicznej pn. „Powietrze – zagrożony żywioł” – realizowany w Gimnazjum i oddziałach przedszkolnych w Łaguszewie

Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy  realizuje projekt „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Powietrze – zagrożony żywioł” – realizowany w Gimnazjum i oddziałach przedszkolnych w Łaguszewie”. Projekt realizowany jest w ramach Konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość Zadania: 14 370,00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 12 214,00 zł. (tj. 84,99% wartości kosztu całkowitego Zadania)

Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 2 156,00 zł

W ramach projektu zaplanowano warsztaty dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i młodzieży gimnazjalnej dotyczące powietrza oraz źródeł jego zanieczyszczenia, w trakcie których zostaną wykorzystane pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu.

Dla wszystkich uczestników projektu zaplanowano wycieczki edukacyjne:

  • Wyjazd oddziałów gimnazjalnych do elektrowni w Bełchatowie;
  • Wyjazd młodzieży do elektrociepłowni EC4 w Łodzi;
  • Wyjazd dla oddziałów przedszkolnych do Zwierzyńca w Nadleśnictwie Skierniewice;
  • Wyjazd dla oddziałów przedszkolnych do elektrowni wiatrowej w Kamieńsku koło Bełchatowa.

W trakcie trwania projektu zostaną przeprowadzone trzy konkursy:

  • Konkurs plastyczny „Ekologiczny wiatrak” dla przedszkolaków i ich rodziców polegający na wykonaniu wiatraków z surowców wtórnych.
  • Konkurs obrazkowy “Czyste powietrze” dla przedszkolaków wykorzystujący wiedzę zdobytą w trakcie wycieczek.
  • Konkurs „Powietrze – zagrożony żywioł” dla gimnazjalistów sprawdzający wiedzę zdobytą w trakcie wycieczek.

Działania projektowe (wycieczki, warsztaty, konkursy) ukształtują postawę proekologiczną u beneficjentów projektu, poszerzą wiedzę o  przyczynach zanieczyszczeń powietrza, metodach jego oczyszczania, energii wiatrowej , roli biocenozy leśnej  w jego oczyszczaniu oraz zdrowym sposobie życia.

Więcej informacji na temat programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można znaleźć na stronie internetowej www.zainwestujwekologie.pl .