Projekt realizowany przez OSP Boczki

gniazdo

Projekt pt. Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego, zagospodarowanie terenu przylegającego do sali oraz obchody 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach

Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rodzaj operacji: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Boczki poprzez wyposażenie sali spotkań i zaplecza kuchennego, zagospodarowanie terenu przylegającego do sali oraz organizacja 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach jako formy aktywizacji i integracji mieszkańców.

W ramach projektu zostaną zakupione 2 kuchenki gazowe, 1 lodówka, 1 mikrofalówka, zestaw rolet okiennych, materiał na kotary i 3 mundury galowe. Zakupy wykorzystywane będą podczas obchodów 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach organizacji spotkania integracyjnego zostaną poniesione również koszty obsługi gastronomicznej, obsługi muzycznej oraz występ zespołu folklorystycznego.

Biuro projektu:
Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

Więcej informacji:
Tel. (46) 838 48 25, (46) 839 40 56