Projekt realizowany przez OSP Jeziorko

gniazdo

Projekt pt. Dzień Strażaka i obchody 55 rocznicy powstania OSP w Jeziorku
Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rodzaj operacji:
Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Jeziorko poprzez dostosowanie wiejskiej sali spotkań i organizację spotkania integracyjno-aktywizacyjnego połączonego z organizacją Dnia Strażaka i obchodami 55 rocznicy powstania OSP w Jeziorku jako instytucji pełniącej funkcje integracyjne, aktywizacyjne i promocyjne.

W ramach projektu zostaną zakupione farby do pomalowania świetlicy oraz 13 sztuk kinkietów. W ramach organizacji Dnia Strażaka i obchodów 55 rocznicy powstania OSP w Jeziorku zostaną poniesione również koszty obsługi gastronomicznej, obsługi muzycznej oraz koszty występu zespołu folklorystycznego.

Realizator projektu:
Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorku
Jeziorko 38A, 99-414 Kocierzew

Biuro projektu:
Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

Więcej informacji:
Tel. (46) 838 48 25, (46) 839 40 56