Projekt realizowany przez OSP Lipnice

gniazdo

Projekt pt. Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację 85-lecia istnienia OSP w Lipnicach w wyposażonej sali wiejskiej
Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rodzaj operacji:
Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Lipnice poprzez dostosowanie sali spotkań oraz organizacje 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicach jako formy aktywizacji i integracji mieszkańców.

W ramach projektu zostanie zakupionych 100 sztuk krzeseł, które będą wykorzystane podczas obchodów 85 lecia OSP w Lipnicach oraz licznych spotkań mieszkańców. W ramach organizacji spotkania aktywizacyjno-integracyjnego zostaną poniesione również koszty obsługi muzycznej, obsługi gastronomicznej oraz koszty koncertu zespołu folklorystycznego.

Realizator projektu:
Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicach
Lipnice 40A, 99-414 Kocierzew

Biuro projektu:
Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

Więcej informacji:
Tel. (46) 838 48 25, (46) 839 40 56