Projekt realizowany przez OSP Różyce Żurawieniec

gniazdo

Projekt pt. „Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi Różyce Żurawieniec poprzez organizacje 30 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Różycach Żurawieniec oraz zakup strojów galowych”

Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Rodzaj operacji:

Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego / Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

 

Realizowana operacja będzie polegała na organizacji w dniu 18 sierpnia 2013 roku 30-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Różycach Żurawieńcu jako tradycyjnego, kultywowanego od pokoleń obrzędu wspierającego i podtrzymującego lokalną tożsamość, integrację, kulturę oraz poczucie przynależności do społeczności lokalnej.

W celu realizacji operacji zostaną zakupione artykuły spożywcze, papiernicze i higieniczne. Z zakupionych artykułów zostaną przygotowane posiłki dla przybyłych na uroczystość mieszkańców oraz zaproszonych gości. W ramach projektu zostanie zakupione 5 kompletów mundurów galowych wraz z czapką, dystynkcjami, sznurami, koszulą i pagonami.

 

Obchody 30 – lecia uświetni występ zespołu folklorystycznego „Boczki Chełmońskie”.

 

Spotkanie będzie miało następujący przebieg:

 • Msza Św. polowa w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej w Różycach Żurawieniec i mieszkańców wsi Różyce z udziałem druhów i druhen, zaproszonych gości i przybyłych mieszkańców wsi.
 • Przemarsz konduktu ze sztandarem.
 • Raport.
 • Podniesienie flagi.
 • Meldunek.
 • Otwarcie.
 • Powitanie
 • Historia.
 • Odznaczenia.
 • Przemówienia gości.
 • Występ zespołu folklorystycznego.
 • Obiad.
 • Wspólna zabawa przy dźwiękach muzyki.

 

W celu promocji obchodów OSP zostanie wydane 500 szt. folderu. Zakup ten przyczyni się do kultywowania tradycji lokalnej poprzez przybliżenie mieszkańcom miejscowości historii OSP oraz zapoznawania z wydarzeniami związanymi z obchodami 30-lecia.

 

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83

99-414 Kocierzew

 

Więcej informacji:

Tel. (46) 838 48 25, (46) 839 40 56