Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym

zrealizowała operację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, osi 4 ,,Leader’’, działania 413 ,,Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

 

28 listopada 2013 roku zakończono realizację operacji  pt.:

 

,,Łowickie zwyczaje i obrzędy ludowe – zakup strojów ludowych do zespołów folklorystycznych” jako baza do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego regionu łowickiego,

 

która umożliwi zachowanie, ocalenie od zapomnienia, kultywowanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego regionu łowickiego i kocierzewskiego poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych. Pozwoli przekazać społeczeństwu spuściznę kulturalną  oraz historyczną. Umożliwi popularyzacje folkloru i kultury ludowej oraz pięknych ludowych strojów.

 

Projekt opiewał na kwotę – 37 638,00 zł

Kwota dofinansowania – 24 480,00 zł

Wkład własny – 13 158,00 zł

 

W  ramach  projektu  zakupiono: 

  • Sukmany łowickie  szt.5
  • Stroje łowickie damskie  szt. 5
  • Stroje ludowe męskie  szt. 5
  • Kapelusze łowickie  szt. 15
  • Koszule łowickie damskie  szt. 15
  • Koszule łowickie męskie  szt. 15
  • Buty sceniczne damskie  par 25
  • Buty sceniczne męskie  par 25

pasen_niebieski