Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe HETMAN Sp. z o.o.

Nieodpłatny odbiór i utylizacja padłych zwierząt 

 

PPH HTEMAN Sp. z o.o. załatwia w ARiMR wszelkie formalności związane ze zmianą stanu stada. Jest dyspozycyjne 24 godziny na dobę, telefoniczny kontakt czynny całą dobę.

  

Przyjmowanie zgłoszeń upadków:

tel.: (24) 282 16 53,  (56) 683 25 62,   662 041 241

  

Przedsiębiorstwo działa zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dot. Ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Świadczy usługi dla rolnictwa na podstawie umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Posiada stosowne pozwolenia właściwych jednostek administracyjnych, sanitarnych, inspektoratów ochrony środowiska i weterynarii.

Działając z myślą o Polskim Rolnictwie przedsiębiorstwo oferuje:

– szybkie terminy odbiorów

– wyspecjalizowane środki transportu zapewniające łatwy i szybki załadunek

– pełny monitoring padłych przeżuwaczy w zakresie badań na BSE

– profesjonalną i wyspecjalizowaną kadrę, zapewniającą fachową obsługę

  

Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe HETMAN Sp. z o.o.

Florianów 24,   99-311 Bedlno,   tel./fax: 024 282 16 53

www.hetman.pl,   e-mail: hetman@hetman.pl