2018r.

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.

Zebrane w nim informacje opisują sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni gminnej, społeczeństwa oraz zarządzania gminą.

Raport przedstawia dane o budżecie gminy – o dochodach i wydatkach, funkcjonowaniu urzędu, zrealizowanych i planowanych zadaniach do wykonania.

W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, przedstawiające szeroki zakres funkcjonowania instytucji wydatkujących środki z budżetu Gminy Kocierzew Południowy i stanowiące źródło oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy.