Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy

Uchwała Nr XIX/91/16 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy”.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona