Rada Gminy

VIII KADENCJA RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY:

 1. Marek Borkowski (Boczki Chełmońskie) – Przewodniczący Rady Gminy
 2. Wojciech Milczarek (Ostrowiec, Sromów) – I Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Jadwiga Wróbel (Wicie, Lenartów) – II Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 4. Mirosław Bieguszewski (Jeziorko)
 5. Beata Gładka (Płaskocin)
 6. Sylwia Gładka (Lipnice)
 7. Henryk Gruziel (Łaguszew)
 8. Monika Kapusta (Gągolin Południowy)
 9. Aleksy Kosmala (Osiek)
 10. Grzegorz Kupiec (Różyce-Żurawieniec)
 11. Tadeusz Łukawski (Gągolin Północny, Gągolin Zachodni)
 12. Agnieszka Michalak (Kocierzew Południowy)
 13. Andrzej Siekiera (Kocierzew Północny)
 14. Tadeusz Trakul (Wejsce, Konstantynów)
 15. Adam Woliński (Różyce)

KOMISJE RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY:

KOMISJA REWIZYJNA
 1. Henryk Gruziel – przewodniczący komisji
 2. Sylwia Gładka – zastępca przewodniczącego komisji
 3. Mirosław Bieguszewski – członek
 4. Monika Kapusta – członek
 5. Tadeusz Trakul – członek
 6. Grzegorz Kupiec – członek
KOMISJA GOSPODARKI I FINANSÓW
 1. Jadwiga Wróbel – przewodnicząca komisji
 2. Beata Gładka – zastępca przewodniczącej komisji
 3. Aleksy Kosmala – członek
 4. Andrzej Siekiera – członek
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH
 1. Wojciech Milczarek – przewodniczący komisji
 2. Adam Woliński – zastępca przewodniczącego komisji
 3. Tadeusz Łukawski – członek
 4. Agnieszka Michalak – członek
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 1. Henryk Gruziel – przewodniczący komisji
 2. Jadwiga Wróbel – członek
 3. Wojciech Milczarek – członek