Spotkanie informacyjne dla rolników

Wójt Gminy Kocierzew Południowy zaprasza na spotkanie informacyjne wszystkich zainteresowanych rolników z terenu Gminy Kocierzew Południowy, którego tematem będzie zatrudnianie w gospodarstwie rolnym cudzoziemców (tzw. “pomocnika rolnika”).

Spotkanie prowadzić będą pracownicy:

  1. Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu
  2. KRUS Placówki Terenowej w Łowiczu
  3. Urzędu Skarbowego w Łowiczu

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. (tj. piątek) o godzinie 10:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym.