Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy – etap II

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
Gmina Kocierzew Południowy przystąpiła do realizacji zadania „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy – etap II”

 

Wartość ogólna zadania 3.341.341,15 zł. Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formach pożyczki oraz dotacji, do łącznej wysokości 781.243,00 zł, w tym:

  1. pożyczka w kwocie 468.746,00 zł,
  2. dotacja do wysokości 312.497,00 zł.

 

Zakres projektu obejmuje budowę 164 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy.

 

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl, www.zainwestujwekologie.pl