Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2015 r.

2015-07-22

INFORMACJA

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Kocierzew Południowy szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą, w zakresie zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych i roślin strączkowych – potwierdzonych komunikatem “Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach” zawiadamiam, że istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym.

Wnioski należy składać w terminie od 27 do 31 lipca 2015 r. w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym w godzinach 8:00 – 14:00.

Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w w/w uprawach w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępne są:
– w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy,
– u sołtysów,
– na stronie internetowej Urzędu Gminy (patrz poniżej).

Do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2015 r. złożonego w ARiMR wraz z oświadczeniem o powierzchni obszarów proekologicznych złożonych w ARiMR poświadczonych pieczątką Agencji.

Rolnik posiadający uprawy, które zostały uszkodzone poza terenem naszej gminy jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o oszacowanie szkód do każdej z gmin, na terenie której poniósł szkody.

Jednocześnie informuję, że uruchomienie innej pomocy niż pomoc w formie kredytu preferencyjnego może nastąpić w przypadku podjęcia Uchwały przez Radę Ministrów w sprawie ustanowienia odpowiedniego programu pomocy. Należy jednak nadmienić, że pomoc w tym zakresie będzie uruchomiona dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej co najmniej na powierzchni 70% upraw rolnych.

Pliki do pobrania:

Sprawą zajmuje się insp. Bożena Uczciwek, tel. (46) 839 40 47.

Więcej informacji dotyczących procedury można uzyskać na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce: Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2015 r.