Szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii

Szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii

W dniu 20.03.2019 roku Oddział Terenowy KOWR w Łodzi przeprowadzi szkolenie dedykowane rolnikom, mieszkańcom terenów wiejskich oraz firmom z branży rolno-spożywczej pt. “OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo”, które zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkolenie jest ukierunkowane na promocję wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie oraz rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania lokalnie dostępnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości wpływu rolnictwa na jakość życia na wsi.

Szkolenie odbędzie się 20 marca 2019 r. od godz. 9:00 w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach przy ul. Nowości 32.

Zainteresowani przedmiotowym szkoleniem powinni zgłosić swój udział pod numerem tel. 042 636 53 26 w. 3 lub 608 704 277 do dnia 12.03.2019 do godz. 15:30 (ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).

Załączniki: