Tablica informacyjna

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew
  Nr pokoju Nr telefonu e-mail
Sala konferencyjna 0
PARTER
Sekretariat 1 46 838 48 25 sekretariat@kocierzew.pl
Wójt Gminy 1 wojt@kocierzew.pl
Sekretarz Gminy 1 46 839 40 42 sekretarz@kocierzew.pl
Fundusze zewnętrzne, usuwanie azbestu 2 46 839 40 56 przyroda@kocierzew.pl
Fundusze zewnętrzne, usuwanie drzew i krzewów, zamówienia publiczne, promocja Gminy 2 46 839 40 56 fundusze@kocierzew.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Karta Dużej Rodziny 3 46 839 40 44 gops@kocierzew.pl
Świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, Dobry Start 4 46 839 40 44 gops@kocierzew.pl
Budownictwo, planowanie przestrzenne 5 46 839 40 45 budownictwo@kocierzew.pl
Rolnictwo, nieruchomości, odpady komunalne, ochrona środowiska 5 46 839 40 45 rolnictwo@kocierzew.pl
I PIĘTRO
Księgowość, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 6 46 839 40 50 budzet@kocierzew.pl
Rozliczanie płac nauczycieli 6 46 839 4050 place@kocierzew.pl
Podatki i opłaty lokalne, rejestracja działalności gospodarczej 7 46 839 40 51 podatki@kocierzew.pl
Skarbnik Gminy 8 46 839 40 52 skarbnik@kocierzew.pl
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, OSP, LZS 9 46 839 40 53 zk@kocierzew.pl
  10
  11
Biuro rady gminy, kadry, oświata 12 46 839 40 55

urzadgminy@kocierzew.pl

oswiata@kocierzew.pl

Kasa 13 46 839 40 57

 

Urząd Stanu Cywilnego 14 46 839 40 54 usc@kocierzew.pl
Ewidencja ludności, dowody osobiste 14 46 839 40 54 eldo@kocierzew.pl

Urząd czynny w godzinach

8:00 – 16:00

(lipiec-sierpień 7:00 – 15:00)

Kasa urzędu czynna w godzinach:

8:00 – 12:00