Transmisja XVI sesji Rady Gminy Kocierzew Południowy

Zapraszamy do śledzenia on-line transmisji z XVI sesji Rady Gminy Kocierzew Południowy.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy
 5. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy
 6. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 7. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2022
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2020 rok
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2020 rok
 16. Sprawy różne
 17. Interpelacje i zapytania radnych
 18. Wolne wnioski i informacje
 19. Zakończenie obrad

 

Początek transmisji dziś od godz. 10:00.