Transmisja XVIII sesji Rady Gminy Kocierzew Południowy

Herb Gminy Kocierzew Południowy

Zapraszamy do śledzenia on-line na kanale http://kocierzew.tv-polska.eu/sesja XVIII sesji Rady Gminy Kocierzew Południowy, która odbędzie się 27 lutego 2020 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy
 5. Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocierzew Południowy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Kocierzew Południowy
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat
 10. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/83/20 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023
 13. Sprawozdanie z działalności klubów sportowych dotowanych przez Gminę Kocierzew Południowy
 14. Sprawy różne
 15. Interpelacje i zapytania radnych
 16. Wolne wnioski i informacje
 17. Zakończenie obrad