Pracownicy

Sekretarz Gminy

Zbigniew Żaczek
pokój nr 1
tel. (46) 839 40 42

e-mail: sekretarz@kocierzew.pl


Skarbnik Gminy

Elżbieta Gładka
pokój nr 8
tel. (46) 839 40 52

e-mail: skarbnik@kocierzew.pl


Stanowisko ds. kancelaryjno-administracyjnych,

Sylwia Kowalska
Sekretariat (pokój nr 1)
tel. (46) 838 48 25, (46) 839 40 40

e-mail: sekretariat@kocierzew.pl


Stanowisko ds. funduszy europejskich, usuwania azbestu

Lucyna Sierota
pokój nr 2
tel. (46) 839 40 56

e-mail: przyroda@kocierzew.pl


Stanowisko ds. funduszy europejskich, zamówień publicznych, usuwania drzew i krzewów, promocji i turystyki

Katarzyna Siejka
pokój nr 2
tel. (46) 839 40 56

e-mail: fundusze@kocierzew.pl


Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego

Andrzej Wojtyś
pokój nr 5
tel. (46) 839 40 45

e-mail: budownictwo@kocierzew.pl


Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki gruntami i odpadów komunalnych

Justyna Bartczak

pokój nr 5
tel. (46) 839 40 45

e-mail: rolnictwo@kocierzew.pl


Stanowisko ds. płac i rozliczeń płacowych nauczycieli

Justyna Kopeć
pokój nr 6
tel. (46) 839 40 50

e-mail: place@kocierzew.pl


Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Anna Muras
pokój nr 6
tel. (46) 839 40 50

e-mail: budzet@kocierzew.pl


Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Małgorzata Wójcicka (w zastępstwie Sebastian Stańczak)
pokój nr 7
tel. (46) 839 40 51

e-mail: podatki@kocierzew.pl


Stanowisko ds. wymiaru podatku, ewidencji działalności gospodarczej

Krystyna Russek
pokój nr 7
tel. (46) 839 40 51

e-mail: podatki@kocierzew.pl


Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, OSP, LZS

Bogusław Samek
pokój nr 9
tel. (46) 839 40 53

e-mail: zk@kocierzew.pl


Stanowisko ds. obsługi rady gminy, organizacyjnych, kadr i oświaty

Marta Kolas-Warzywoda
pokój nr 12
tel. (46) 839 40 55

e-mail: urzadgminy@kocierzew.pl, oswiata@kocierzew.pl

 


Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, stypendia socjalne

Grażyna Kazimierczak
pokój nr 14
tel. (46) 839 40 54

e-mail: usc@kocierzew.pl


Stanowisko ds. bezpieczeństwa, porządku publicznego, ewidencji ludności i rozliczeń płacowych

Wiesława Dylik
pokój nr 14
tel. (46) 839 40 54

e-mail: eldo@kocierzew.pl