Utworzenie ekologicznego ogrodu dydaktyczno-rekreacyjnego „Trzy Zakątki”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy przystąpiło  do realizacji zadania 

Utworzenie ekologicznego ogrodu dydaktyczno-rekreacyjnego „Trzy Zakątki”
przy Publicznym Gimnazjum w Łaguszewie

  

Wartość ogólna zadania 21.829,16 złotych.  Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań  z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 17.535,00 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy.

 

Zgodnie z założeniami ogródek dydaktyczny będzie znajdował się na powierzchni około 301 m2 i będzie się składał z trzech części tematycznych: dalekowschodniej, północnoamerykańskiej i śródziemnomorskiej, w których zostanie posadzonych 13 sztuk drzew, 95 sztuk krzewów i 114 sztuk bylin. W ogrodzie będą się znajdowały: pergole i podpórki do pnączy, altana ze stołem i ławkami, kompostownik, system nawadniający, kosz na odpady, tabliczki do oznaczania roślin i tablica informacyjna współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne w postaci kluczy do oznaczania roślin oraz przewodników do rozpoznawania zwierząt i roślin. W ogródku uczniowie będą prowadzić interesujące badania, eksperymenty i obserwacje. Będzie to miejsce spotkań kół działających w szkole, a także miejsce przebywania dzieci w czasie przerw międzylekcyjnych i w oczekiwaniu na autobus. Głównym celem programu edukacyjnego jest kształtowanie postawy szacunku dla natury i przyrody, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szerzenie wiedzy o roślinach w tym pochodzących z odległych rejonów geograficznych i ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew, krzewów, bylin, rozbudzanie poczucia piękna i estetyki w otoczeniu człowieka, określanie czynników niezbędnych do wzrostu roślin, doskonalenie umiejętności przeprowadzania obserwacji, doświadczeń, analizowania danych, konstruowania wniosków, wykazywania związków przyczynowo-skutkowych, badania pogody, zbieranie odpadów organicznych w szkole, ich kompostowanie i wykorzystanie w ogrodzie.

logo

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl