Utworzenie Ekopracowni w Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy przystąpiło do realizacji zadania

Utworzenie Ekopracowni w Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym

 

Wartość ogólna zadania 44.710,18 złotych.  Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań     z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 42.410,18 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy.

 

Zgodnie z założeniami ekopracownia zostanie utworzona w sali z zapleczem o łącznej powierzchni 54,57 m2. W sali znajdzie się 12 jednoosobowych stolików, 12 krzeseł, biurko i krzesło dla nauczyciela oraz szafy na pomoce dydaktyczne. Przy drzwiach wejściowych zostaną ustawione kosze segregacyjne na odpady: plastikowe, papierowe, organiczne i pozostałe. Zostanie zamontowana tablica interaktywna sucho ścieralno-magnetyczna oraz tablica szkolna. Nad tablicą szkolną zostanie zawieszona rozłożysta gałąź, która stanowić będzie, poprzez prace twórcze uczniów, odzwierciedlenie aktualnej pory roku. Na parapetach zostaną ustawione donice z ziołami i kwiatami. W oknach zawiśnie 5 rolet zaciemniających. Na wschodniej ścianie klasy zostanie zawieszona korkowa tablica, plansze dydaktyczne oraz dekoracje ścienne obrazujące ekosystemy. Pod oknem, między grzejnikami oraz na ścianie północnej ustawione będą szafki do przechowywania podręcznych pomocy uczniów, ich prac, książek itp. Nad szafkami, na ścianie północnej zawieszony zostanie telewizor z funkcją oglądania filmów w jakości 3D. Na szafkach staną głośniki, odtwarzacz DVD, kserokopiarka z funkcją kolorowego kopiowania, radiomagnetofon. W sali zostanie utworzony kącik przyrodniczy „Co z tego wyrośnie?”, którego celem będzie doświadczalne sprawdzenie możliwości kiełkowania, wzrostu, kwitnienia i owocowania roślin z nasion i pędów egzotycznych owoców. W pracowni będzie można swobodnie korzystać z Internetu dzięki zamontowanemu zestawowi do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych (Wi-Fi). Na zapleczu staną 2 wieszaki  z planszami dydaktycznymi, 1 stojak z mapami i 2 szafy, w których znajdą się między innymi: mikroskopy, preparaty, zestaw do badań, modele tkanek, oprogramowanie do tablicy interaktywnej itp.

 

W celu promocji projektu zostanie umieszczona na drzwiach wejściowych do pracowni tablica  informacyjna o wymiarach 20 cm x 30 cm informująca o dofinansowaniu projektu ze środków  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Oznaczone zostaną również wszystkie pomoce i wyposażenie zakupione w ramach projektu do Ekopracowni. Wnioskodawca wykona również plakaty informujące, które zostaną wywieszone w punktach informacyjnych we wsiach, skąd pochodzą uczniowie szkoły. O dofinansowaniu zostaną poinformowani również rodzice w takcie zebrań szkolnych.

 

Pracownia wykorzystywana będzie do lekcji przyrody z zastosowaniem metod aktywizujących, zajęć przyrodniczych w klasach 1-3, konkursów, spotkań oraz zebrań z rodzicami.

logo

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl