Utworzenie „TĘCZOWEGO OGRÓDKA” przy Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy przystąpiło  do realizacji zadania
Utworzenie „TĘCZOWEGO OGRÓDKA” przy Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym  

 

Wartość ogólna zadania 42 059,78 złotych.  Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań  z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 31 499,00 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy.

 

Zgodnie z założeniami ogródek dydaktyczny będzie znajdował się na powierzchni około 260 m2. Ideą jest stworzenie ekologicznego ogródka dydaktyczno-rekreacyjnego „Tęczowy ogródek. Celem istnienia ogródka będzie stworzenie uczniom możliwości poznania, rozpoznawania i właściwego nazywania elementów przyrody ożywionej, polskiej fauny i flory ze szczególnym zwróceniem uwagi na pospolite gatunki roślin charakterystyczne dla naszego regionu. W ogródku zostanie posadzonych 15 sztuk drzew, 733 sztuk.

 

W ogrodzie będą się znajdowały: podpórki do pnączy, altana ze stołem i ławkami, system nawadniający, ławki, tablica dydaktyczna, zegar słoneczny, kosze na odpady, tabliczki do oznaczania roślin i tablica informacyjna współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne.

 

Głównym celem programu edukacyjnego jest kształtowanie postawy szacunku do przyrody, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szerzenie wiedzy o wybranych roślinach i ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew, krzewów, bylin, rozbudzanie poczucia piękna i estetyki w otoczeniu człowieka, określanie czynników niezbędnych do wzrostu roślin, doskonalenie umiejętności przeprowadzania obserwacji, doświadczeń, analizowania danych, konstruowania wniosków, wykazywania związków przyczynowo-skutkowych, badania pogody i wykorzystanie w ogrodzie ekologicznych metod pielęgnacji roślin.

 

Program edukacyjny oparty na użytkowaniu ogrodu przyszkolnego pozwoli również na kształtowanie postaw aktywności i samodzielności, postawy współgospodarza, przyzwyczajania do dokładnej i systematycznej pracy, postawy odpowiedzialności za wspólne mienie. Obok edukacji przyrodniczej i ekologicznej nasz ogród wykorzystany zostanie do innych zajęć podczas, których wystąpi badanie stosunków przestrzennych w terenie, redagowanie opisów naturalnych okazów drzew, krzewów, komponowanie prac plastycznych, redagowanie opisów krajobrazu, nagrywanie odgłosów natury, ruch na świeżym powietrzu. Uczniowie będą mogli w ogrodzie doskonalić takie umiejętności jak: pomiary długości i szerokości, obliczanie powierzchni, przeliczenia w skali, określanie kształtu, zapachu, tworzenie metafor, analiza teksów literackich i ich samodzielne tworzenie w bezpośrednim kontakcie z naturą.

 

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl, www.zainwestujwekologie.pl