Utworzenie w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie pracowni nauk przyrodniczych Eksperymentarium

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy przystąpiło do realizacji zadania

Utworzenie w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie pracowni nauk przyrodniczych Eksperymentarium

 

Wartość ogólna zadania 47.883,09 złotych.  Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań     z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 40.727,72 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy.

 

Zgodnie z założeniami ekopracownia zostanie utworzona w sali o powierzchni 59,2 m2. W pomieszczeniu na stałe zostanie zainstalowany ciąg hydrauliczny z 4 zlewami oraz podium, na którym stanie dygestorium, stół demonstracyjny, szafa wentylowana, biurko, krzesło i taboret dla nauczyciela. Dygestorium pozwoli w bezpieczny dla ucznia sposób obserwować pokazy i te doświadczenia, które z uwagi na bezpieczeństwo uczniowie nie powinni wykonywać sami. W metalowej wentylowanej szafie znajdą się preparaty biologiczne i odczynniki chemiczne oraz te elementy zestawów do badań wody, powietrza i gleby, które wymagają ostrożnego obchodzenia się z nimi. Po obydwu stronach ciągu hydraulicznego staną odpowiednio trzy i dwu osobowe stoły uczniowskie z blatami chemoodpornymi. W pracowni zostanie zamontowana tablica interaktywna, do której na suficie zainstalowany zostanie projektor krótkoogniskowy. Przy ścianie północnej umieszczone zostaną dwa regały przeszklone na pomoce dydaktyczne, wieszak oraz 18-stanowiskowy stojak na mapy. w północno-zachodnim narożniku zostanie zamontowany kwietnik na rośliny zwisające w kształcie drzewa. Przy wejściu staną 4 kosze na 4 kategorie odpadów: plastik, papier, odpady organiczne i inne. Na suficie nad podium zostanie namalowany Układ Słoneczny ze szczególnym wyeksponowaniem Błękitnej Planety. Na pozostałej powierzchni sufit pokryje barwna mapa nieba, na której gwiazdy pomalowane zostaną farbami luminescencyjnymi, co przy małym natężeniu światła dziennego da efekt „świecących” gwiazd. Motywy astralne na suficie mają dopomóc w tworzeniu w świadomości beneficjentów projektu holistycznego sposobu patrzenia na wszechświat. Na parapetach staną donice „balkonówki” z trzema sadzonkami ziół w każdej z nich. Wschodnia strona ciągu hydraulicznego zostanie pomalowana w motywy, ukazujące roślinność szuwarową i błotną. Przy drzwiach zawiśnie wytłaczana mapa geofizyczna świata.

 

W celu promocji projektu zostanie umieszczona na drzwiach wejściowych do pracowni tablica  informacyjna o wymiarach 20 cm x 30 cm informująca o dofinansowaniu projektu ze środków  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Oznaczone zostaną również wszystkie pomoce i wyposażenie zakupione w ramach projektu do Ekopracowni. Wnioskodawca wykona również plakaty informujące o wsparciu finansowym, które zostaną wywieszone w Urzędzie Gminy, w szkole oraz na tablicy informacyjnej sołectwa. O dofinansowaniu zostaną poinformowani również rodzice w takcie zebrań szkolnych.

 

Pracownia wykorzystywana będzie do lekcji przyrody  dla uczniów klas IV-VI, do zajęć szkolnego koła LOP, do zajęć Koła Młodych Przyrodników, przez gimnazjalistów do zajęć z geografii, chemii, biologii i fizyki. Pracownia będzie również miejscem przygotowań i podsumowań akcji w ramach budowania świadomości ekologicznej uczniów oraz mieszkańców okolicznych sołectw, a także zebrań z rodzicami oraz szkoleń dla rolników i mieszkańców wsi.

 logo WFOŚiGW

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl