VIII sesja Rady Gminy Kocierzew Południowy

Herb Gminy Kocierzew Południowy przedstawiający postać św. Wawrzyńca męczennikaZapraszamy do śledzenia on-line obrad VIII sesji Rady Gminy Kocierzew Południowy, która odbędzie się w dniu 30 maja 2019r. (czwartek) o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2018 rok.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kocierzew Południowy za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przekazania środków finansowych na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu,
  • zmian w budżecie gminy na 2019,
  • wyboru przedstawiciela Gminy Kocierzew Południowy w Radzie
  • Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 10. Sprawy różne.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad.

Linki do śledzenia transmisji on-line

https://kocierzew.tv-polska.eu/

lub

https://www.youtube.com/channel/UCCwdYRETWxybfK3GkvqLdeA