Wniosek dotyczący bezpłatnego odbioru odpadów zawierających azbest

Informacja dla mieszkańców

Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że do 15.02.2019 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego odbioru odpadów zawierających azbest, które zostały zdemontowane i zalegają na posesjach położonych na terenie Gminy.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W celu zakwalifikowania do projektu właściciel nieruchomości musi złożyć wniosek stanowiący załącznik do „Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy”.

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku należy przygotować numer ewidencyjny działki, na której zgromadzony jest azbest oraz ilości wyrobów zawierających azbest w m2.

Wniosek oraz regulamin można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym w pokoju nr 2.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 46 839 40 56.

Załączniki

  1. WNIOSEK MIESZKAŃCA
  2. Formularz rolnik
  3. Formularz przedsiębiorca