XI Gminny Turniej Tenisa Stołowego

Powiększ obraztenis stołowy

W  dniu 11 lutego 2018 r. o godzinie 11:00 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym odbędzie się XI Gminny Turniej Tenisa Stołowego mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy w trzech kategoriach wiekowych:

  1. grupa – szkoła podstawowa,
  2. grupa – gimnazjum,
  3. grupa – szkoły średnie i starsi.

 

Drużyny z poszczególnych sołectw w każdej kategorii wiekowej zgłaszają swój udział do sołtysa lub do Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym pokój nr 9 do 5 lutego 2018 r. włącznie.

 

Opiekunem drużyny powinna być osoba pełnoletnia.

 

Załączniki: Wzór zgłoszenia (WORD, otwiera nowe okno)