Wymagane dokumenty

 1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów).
 2. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków).
 3. Kopia mapy katastralnej (wydruk z mapy ewidencyjnej).
 4. Protokół przyjęcia granic nieruchomości.
 5. Wykaz zmian gruntowych.
 6. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej.
 7. Mapa z projektem podziału nieruchomości.

Dokumenty wymagane opcjonalnie:

 • pozwolenie konserwatora zabytków na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest  wpisana do rejestru zabytków.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, lub
ePUAP

Osoba odpowiedzialna

Justyna Bartczak

inspektor

wz. Sylwia Wasiota

referent

46 839 40 45
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin odpowiedzi

 1. Jeden miesiąc od momentu otrzymania kompletnego wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania.
 2. Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r. poz. 65, z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 256 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)

Pliki do pobrania

Wniosek o podział nieruchomości zgodnie z art. 95 ustawy