Niezbędny formularz

Zapewnienie złożone przed kierownikiem USC przez nupturientów i oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa.

Wymagane dokumenty

Ważny dokument tożsamości osób zamierzających zawrzeć małżeństwo (dowód osobisty lub paszport).

 1. Cudzoziemiec składa:
  • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo,
  • jeżeli cudzoziemiec napotyka trudności w zdobyciu przedmiotowego dokumentu, należy przedłożyć postanowienie sądu zwalniające cudzoziemca z przedłożenia tego dokumentu.

Wysokość opłaty

Opłata skarbowa: 84,00 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa (cywilnego bądź wyznaniowego).

Forma załatwienia sprawy

 • przyjęcie oświadczeń od nupturientów,
 • sporządzenie aktu i wydanie odpisu,
 • przyjęcie w ustawowym terminie zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego – sporządzenie.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

Osoba obsługująca sprawę

Grażyna Kazimierczak

Zastępca Kierownika USC

46 839 40 54
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pokój nr 14

Podstawa prawna

 1. Art. 76-79 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).