Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego

Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego

Informacje ogólne:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z Rejestru Stanu Cywilnego można złożyć  w wybranym urzędzie stanu cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawane są odpisy skrócone, zupełne i na drukach wielojęzycznych (w zależności od przeznaczenia, które określa interesant) dotyczące tylko zdarzeń (urodzeń, małżeństw i zgonów):

 • które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • dokonana została transkrypcja zdarzeń, które wystąpiły  poza granicami kraju.

Wymagane dokumenty:

 • Dowód tożsamości interesanta uprawnionego do uzyskania odpisu (tj. osób spokrewnionych rodzice, dzieci, rodzeństwo i małżonek i osób, które mają interes prawny i faktyczny do uzyskania odpisu).
 • Uzasadniony wniosek ze wskazaniem celu wydania odpisu.

Wysokość opłaty:

 • 33,00 zł – za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego
 • 22,00 zł – za wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego
 • 22,00 zł – za wydanie odpisu skróconego na druku wielojęzycznym,

Opłaty te winny być wniesione na konto urzędu stanu cywilnego, który wyda odpis z Rejestru Stanu Cywilnego.
Nie podlegają opłacie odpisy aktów pobierane do wydania dokumentu tożsamości, spraw alimentacyjnych, ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury).

Termin załatwienia sprawy:
 • 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku dla odpisów z aktów sporządzonych w tutejszym urzędzie stanu cywilnego
 • 10 dni roboczych dla odpisów z aktów sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego na terenie RP.
Podstawa prawna: 
 • Art. 44 ustawy z dnia 28 listopada 2014. – prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).