Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa:
  • za wydanie wypisu: 30 zł,
  • za wydanie wyrysu: 50 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym: 34 9288 1053 1300 0390 2000 0010 (tytułem: wydania wypisu/wyrysu z mpzp) lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym.

Miejsce złożenia wniosku:
  • Sekretariat Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowy, Kocierzew Południowy 83,
    99-414 Kocierzew, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • E-mail: sekretariat@kocierzewpoludniowy.bipst.pl,
  • ePUAP: skrytka/xda262em1t/
Osoba odpowiedzialna:

Inspektor Andrzej Wojtyś
pokój nr 5
Tel. (46) 839 40 45
E-mail: budownictwo@kocierzewpoludniowy.bipst.pl

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.

Załączniki:
  1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp (DOC, otwiera nowe okno)