Zaproszenie do oglądania transmisji sesji rady gminy

Herb Gminy Kocierzew Południowy przedstawiający postać św. Wawrzyńca męczennika

Zapraszamy do śledzenia on-line obrad IV sesji Rady Gminy Kocierzew Południowy, która odbędzie się 30 stycznia 2019r. o godz. 11 w sali konferencyjnej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym.

Transmisję z obrad sesji można będzie śledzić na naszym kanale Polskiej Telewizji Internetowej lub na kanale YouTube.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,
  • projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy,
  • zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  • uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kocierzew Południowy na 2019 rok,
  • uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2019 rok,
  • uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2019 rok,
  • uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 8. Sprawy różne.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.