Zaproszenie do współpracy dla stomatologów

Wójt Gminy Kocierzew Południowy zaprasza stomatologów z terenu powiatu łowickiego do współpracy przy zwiększeniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach dla których Gmina Kocierzew Południowy jest organem prowadzącym tj. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku w Kocierzewie Południowym.

Wstępne deklaracje dotyczące współpracy można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kocierzew Południowy do 28 lutego 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 839 40 55.