Zmiana organu wydającego pozwolenie wodnoprawne

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), wprowadzająca odmienne od obowiązujących regulacje o charakterze kompetencyjnym i instytucjonalnym poprzez utworzenie państwowej osoby prawnej pod nazwą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 545 ust. 5 ustawy Prawo wodne Starosta Łowicki utracił właściwość do wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z art. 397 ustawy Prawo wodne organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych jest właściwy organ Wód Polskich.

 

Szczegóły na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej: https://warszawa.rzgw.gov.pl/